Trang chủ Video Type TVC/Phim quảng cáo [FPT Greenwich] Change Starts Here

[FPT Greenwich] Change Starts Here

Nelson Mandela:
? Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên.
?Bệnh nhân chết dưới bàn tay của các bác sĩ của nền giáo dục đấy.
?Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của nền giáo dục đấy.
?Tiền bị mất trong tay của các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục đấy.
?Nhân loại chết dưới bàn tay của các học giả tôn giáo của nền giáo dục đấy.
?Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục đấy. Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia."
Toàn văn!

Xem các dự án khác